תהליך ההתמיינות של תא B

בדיון על ברירת השבטים נגענו בעיקרון הקובע, שישנם שני שלבים בהתפתחות של תא B. להלן תיאור מפורט יותר של שלבים אלה:
1. שלב בלתי תלוי באנטיגן: בשלב זה נוצר מגוון עצום של תאי B. בסיומו של שלב זה תא B אחד מייצר מולקולות נוגדנים ממחלקות IgM  ו-IgD,ואלה משמשים קולטנים לאנטיגן.
2. שלב התלוי באנטיגן: בשלב זה "עומדות" בפני תא B שתי אפשרויות:

א .לקשור אנטיגן זר, ובתגובה לקישור להתמיין לתא פלזמה מפריש נוגדנים ולתא זיכרון (כמודגם באיורים5.1  ו- 6.14. ).
ב. לקשור אנטיגן עצמי, דבר שיביא לסילוק התא מהמערכת באמצעות מנגנון שפרטיו עדיין אינם ידועים. על ידי כך תובטח סבילות לאנטיגנים עצמיים.

להלן איור המתאר שורת תהליכים המובילה ליצירת תא B והפיכתו לתא פלזמה ולתא זיכרון:

קישור

איור 6.14 : תהליך ההתמיינות מתא גזע עד לתאי פלזמה ולתאי זיכרון. השלבים שאינם תלויים בנוכחות אנטיגן מתרחשים במח העצם במשך כל החיים. השלבים התלויים בקישור אנטיגן (ובדרך כלל גם בסיוע של תאי TH) מתרחשים באברים הלימפואידיים ההיקפיים. חלק ניכר ממצבי הביניים במסלול ההתמיינות זוהה בשיטות חדישות של
הביולוגיה המולקולרית. כמו כן הסתייעו החוקרים בתאים של גידולים סרטניים שונים.

באיור 6.14 רואים שני שלבים:
שלב בלתי תלוי בהיתקלות באנטיגן:
1. תא גזע מתמיין לתא מוצא לתא B (-Pre). תא זה מייצר שרשרות כבדות מסוג m , ואלה מצטברות בציטופלזמה.
2. התא מייצר גם שרשרות קלות; אלה נקשרות לשרשרות הכבדות, ונוצרת מולקולת IgM ממברנלית. תא B שבקרום התא שלו אימונוגלובולינים ממחלקת mIgM מכונה תא B צעיר.
3. תא B מייצר נוגדנים ממברנליים ממחלקה נוספת – mIgD. מבנה אתר הקישור ב- mIgD זהה למבנה אתר הקישור ב- mIgM. בסוף שלב זה מתקבל תא המכונה תא B בוגר.

שים לב: הצעדים עד קבלת תא B בוגר מתרחשים לפני החשיפה לאנטיגן. במהלכם תא B "מתחייב" להכיר אנטיגן מסוים. התחייבות זאת מתבטאת בכך, שעל גבי קרום התא שלו מצויים קולטנים ספציפיים לאנטיגן מסוים.
צעדים אלה במסלול ההתבגרות של תא B מתרחשים במח העצם.

שלב התלוי בקישור אנטיגן:
שלב המפתח בתגובת החיסון הוא קישור אנטיגן לתא B. קישור זה גורם לתהליכים שלהלן:
א. העברת אותות מהקרום של תא B לגרעין התא, כנראה באמצעות הפעלה של מספר חלבונים המצויים בתוך הציטופלזמה.
ב. האנטיגן מוכנס אל תוך התא, עובר עיבוד , נקשר למולקולת MHC מסוג II, שב ומתבטא על קרום תא B, ומוצג בפני תא TH הספציפי לו.
ג. תאי B מתמיינים לתאי פלזמה ולתאי זיכרון. תאי פלזמה מייצרים ומפרישים נוגדנים ספציפיים לאנטיגן שהפעיל את תא B (כ- 2,000 מולקולות בשנייה). לכן בפועל מערכת החיסון מגיבה נגד האנטיגן ומנטרלת אותו רק לאחר שנחשפה אליו. תאי הזיכרון יגרמו לתגובת חיסון שניונית, אם האנטיגן יחדור פעם שנייה. לימפוציטים מהאברים הלימפואידים זורמים כל הזמן עם הדם והלימפה לכל הגוף וחזרה. כדי שתאי B יופעלו על ידי אנטיגן ויתמיינו לתאי פלזמה מן ההכרח שגם תאי TH יופעלו על ידי אותו אנטיגן. תאי TH המופעלים מפרישים ציטוקינים*[1] , והללו משתתפים בהפעלה של תאי B, וכן עוברים אינטראקציה ישירה עם תאי B.

מעבר אותות בתוך התא
בעקבות קישור אנטיגן לקולטן חלה התמיינות, כתוצאה מהפעלה של גנים מסוימים והפסקת פעילותם של גנים אחרים. כיצד "יודע" הגרעין מה קורה בקרום התא*[2], שהרי הקולטן נשאר בקרום התא ואינו עובר לגרעין? מחקרים
רבי היקף שנעשו בשנים האחרונות כדי לברר נקודה זאת מצאו, כי בתוך הציטופלזמה קיימים מספר חלבונים המעבירים את האותות מקרום התא לגרעין.


[1] מפרישים ציטוקינים –

תהליך הפרשה

[2] קרם התא –

מראה קרום התא