תאי B

תאי B*

תאי המוצא ללימפוציטים מתמיינים לשני סוגים של תאים: תאי B ותאי T. בסעיף זה נדון בתאי B. תאי B מכילים על גבי קרום התא שלהם קולטנים לאנטיגנים. כתוצאה מקישור האנטיגן לקולטנים מופעלים תאי B, ומגיבים בתהליך של ריבוי והתמיינות. בסוף ההתמיינות מתקבלים תאים המכונים תאי פלזמה (איור 3.3, מעבר משלב 3 לשלב 4); לתאי הפלזמה "מומחיות" ייחודית: ייצור נוגדנים והפרשתם. הנוגדנים המופרשים קושרים את האנטיגן הספציפי ומנטרלים את פעילותו*[2] .

ההתמיינות מתא מוצא לתא פלזמה

איור 3.3: שלבים עיקריים במסלול ההתמיינות מתא מוצא לתא פלזמה

1. תא מוצא לתא B שאין לו קולטנים לאנטיגן מתמיין לתא B אשר בו מופיעים קולטנים לאנטיגן.
2. תא שמכיל קולטן לאנטיגן (מסומן באדום) – תא B בוגר.
3. תא שקושר אנטיגן – בתגובה לקישור האנטיגן וגורמים נוספים מופעל התא להתמיינות נוספת. תאי הבת מתרבים ומתמיינים לתאי פלזמה ולתאי זיכרון.
4. תא שמייצר ומפריש נוגדנים- תא פלזמה. תאי הזיכרון (אינם מיוצגים באיור זה),שומרים על ספציפיות ו"מבטיחים" תגובה מהירה יותר בתגובה לחדירה חוזרת של אנטיגן.

בתהליך התמיינות של תאים מופיעים בקרום התא חלבונים, המשמשים כקולטנים לגירויים מבחוץ. בעקבות קליטה של גירויים אלה ממשיך התא לעבור התמיינות לתא המייצר ומפריש חלבונים מסוימים. במערכת החיסון, באופן יוצא דופן, אתר הקישור בקולטן זהה לאתר הקישור של החלבון המופרש מהתא שהופעל. תגובות חיסון שמתבצעות על ידי נוגדנים מכונות תגובות חיסון הומורליות*[3] (humoral immune responses).

תאי פלזמה

בשנת 1937 דיווחו חוקרים על כך, שבסרום*[4] של חולים במחלות זיהומיות*[5] ניתן למצוא כמות גבוהה יחסית של נוגדנים בהשוואה לכמות הנוגדנים שנמצאה בסרום של אדם בריא. במקביל נמצאה בדמם עלייה משמעותית במספר תאי הפלזמה (בדם של אנשים בריאים כמעט אין תאים כאלה). בשנת 1943 דיווחו חוקרים על ניסוי שמטרתו הייתה לבדוק, אם ניתן לחזור באופן שיטתי ומבוקר על התופעה הנ"ל שתוארה במצבי מחלה. חוקרים אלה הזריקו לחיות אנטיגן, ומצאו, כי ההזרקה גרמה לעלייה משמעותית במספר תאי הפלזמה ולהופעה של נוגדנים ספציפיים לאנטיגן. תוצאה זאת חיזקה את ההשערה, שאמנם קיים קשר בין עלייה בכמות תאי הפלזמה לבין עלייה ברמת הנוגדנים בדם. כיום אנו יודעים בבירור, כי נוגדנים נוצרים על ידי תאי פלזמה שהם צאצאיו של תא B שקשר אנטיגן. תא פלזמה מאופיין בכך, שהגרעין שלו אקסצנטרי (מחוץ למרכז), וכן שהציטופלזמה שלו רבה ועשירה במיוחד ברשת תוך-פלזמטית*[6] (endoplasmic reticulum, ER ); בהשוואה ללימפוציט, שבו הציטופלזמה מצומצמת מאוד. ריבוי של אברונים אלה בתא מעיד על תהליך ייצור מוגבר של חלבונים. לפניך צילום של תאי פלזמה שמופיעים במשטח דם היקפי של חולה מילומה ומסביבם תאי דם אדומים. הצילום נעשה מבעד לעדשת מיקרוסקופ אור.

תאי פלזמה

תאי B אחראים לתגובות חיסון שמתבצעות באמצעות נוגדנים. נוגדנים אלה בסיוע מרכיבים נוספים גורמים להרס האנטיגן ולסילוקו.


[1] תאי B- תאים אלה כונו תאי B, מכיוון שנתגלו לראשונה בעופות. בעופות רוב תאי ה- B מסיימים את תהליך ההתמיינות באבר המכונה bursa of Fabricius.

[2] הופכים אותו לבלתי פעיל. לדוגמה, נוגדנים ספציפיים לרעלן הדיפתריה נקשרים אליו והופכים אותו לבלתי פעיל.

[3] humoral immune responses- מקור המילה הומורלי בצרפתית: humor = נוזל. תגובות חיסון הומורליות נבדלות מתגובות חיסון שמתבצעות על ידי תאים.

[4] סרום- כמחצית מנפח הדם מורכב מנוזל שמכונה פלזמה. הפלזמה היא תמיסה מימית של חומרים שונים, כמו חלבונים וגלוקוז. הסרום (serum, או נסיוב) מכיל את כל מרכיבי הפלזמה, למעט חלבונים הקשורים בקרישה.

[5] מחלות זיהומיות – מחלות המועברות מאדם לאדם באמצעות דם או נוזלי הפרשה אחרים כמו מחלות הנגרמות על ידי חיידקים ונגיפים.

[6] ה- ER בנוי מממברנות המעוטרות בריבוזומים ויוצרות חלל. חלל זה מכיל חלבונים המיועדים להפרשה, כמודגם באיור שלפניך:

אזור חוץ תאי