הרחבה – חיסונים מונעים

לפניך קטע המתאר אחד ממחקריו של פסטר. מטרת מחקר זה הייתה למצוא דרך מקורית להפיכת "חיידקי מחלות אכזריים לחיידקים ידידותיים". קרא את הקטע,
וענה על השאלות שאחריו:

הקטע מבוסס על הספר "ציידי החיידקים" מאת פ. דה-קריף, עמ' -163.
חודשים רצופים היה פסטר שרוי בהלך רוח זה, ולא חדל, מלומר לעוזריו:

"וכי יש תעלומה גדולה מתעלומת הישנותן של מחלות?"

עוזריו של פסטר גדלו חיידקים שנודעו כחיידקים הגורמים לחולירע בתרנגולות. ספסלי המעבדה נתמלאו תרביות חיידקים עזובות, מהן בנות שבוע. "יהא עלינו לנקות ערבוביה זאת מחר". הרהר פסטר.
אבל במקום לזרוק את התרביות בקש פסטר מעוזרו "הזרק נא טיפות אחדות מתרבית ישנה זאת לתרנגולות אחדות, ונראה מה ארע…?

העוזר עשה כמצווה עליו. כעבור זמן קצר, התרנגולות חדלו לקרקר וסרבו לאכול. אולם בבוקר למחרת, בבוא פסטר למעבדה לחפש אחר העופות האלה, ודאי היה כי ימצאן מתות ­ וראה שהן עליזות ושמחות. "מוזר הדבר" הרהר פסטר, "עד הנה הרגו תמיד החיידקים שמן התרביות שלנו עשרים תרנגולות מתוך עשרים…" אולם מועד תגליתו טרם בא, ולמחרת נסעו פסטר, משפחתו ועוזריו לחופשת הקיץ שלהם. העופות ההם נשכחו מלבם… לכשחזרו, הזריק פסטר חיידקי חולירע לשתי תרנגולות חדשות ולשתי תרנגולות שחלו בחולירע והחלימו. למחרת מצאו כי העופות החדשים שהוזרקו בחיידקי חולירע ­ מתים, כצפוי. אבל התרנגולות אשר החלימו לאחר ההזרקה של חיידקים מהתרבית הישנה, קרקרו בעליזות ואכלו. העוזרים הוכו לרגע בתימהון.

או אז הריע פסטר "כלום אינכם מבינים מה פשר הדבר? הכל מכל וכל נתגלה! עכשיו גיליתי כיצד ניתן להחלות בעל חיים מחלה קלה ­ מחלה קלה בלבד, למען יחלים ממחלתו.. כל אשר עלינו לעשות הוא להניח לחיידקנו הארסיים להזקין בבקבוקיהם… כאשר מזדקנים החיידקים תש כוחם… הם מחלים את התרנגולות… אך במידה קלה בלבד… ובשוב התרנגולת לאיתנה יש בכוחה לעמוד כנגד כל החיידקים הארסיים האכזריים… גיליתי את התרכיב, שהוא בטוחיותר ומדעי יותר מאשר התרכיב כנגד האבעבועות, אשר איש לא ראה את נבגיהן… אנו נשתמש בתרכיב גם נגד גחלת… כנגד כל המחלות המידבקות… נציל חיי בני אדם…!

עד מהרה החלו פסטר ועובדיו את התצפיות המקוריות שעשו. הם הניחו לחיידקי חולירע של תרנגולות להזדקן בבקבוקי המרק שלהם: הם הזריקו חיידקים מוחלשים אלה לתריסר תרנגולות בריאות ­ והללו חלו מיד, אולם חזרו במהרה לאיתנן. ולאחר זאת ראו, בשמחת ניצחון, עופות אלה ­ תרנגולות מחוסנות אלה ­ עומדים בפני זריקות של מיליוני חיידקים, המספיקים להריגת תריסר עופות שלא חוסנו.

סוף קטע הרחבה