הקולטן לאנטיגן על תא B

למדנו, כי קישור אנטיגן ללימפוציט (תא T או תא B) מפעיל את הלימפוציט , וכי קישור זה מתבצע באמצעות קולטנים ספציפיים שמצויים בקרום התא של תאים אלה. בסעיף זה נרחיב ונלמד על המבנה של הקולטן לאנטיגן על תא B. אחד המחקרים הראשונים שהוכיחו קיום קולטן לאנטיגן על קרום התא של תאי B נעשה באוניברסיטה העברית, על ידי דוד נאור ודב סוליציאנו. במחקר זה הודגרו בטמפרטורה של 4°C לימפוציטים שבודדו מטחול של עכברים
נורמליים עם אנטיגן (אלבומין מסרום של בקר) מסומן באיזוטופ רדיואקטיבי. לאחר שעת הדגרה הושטחו התאים על זכוכית נושא, והתאים שקשרו אנטיגן "צולמו". נמצא, שהאנטיגן נקשר לחלק קטן מאוד מתאי ה- B של הטחול.

כאשר הוסף מלכתחילה עודף של אנטיגן בלתי מסומן לאנטיגן המסומן, נמנעה הקשירה של החומר המסומן. ממצא זה מעיד על קיום אתרי קישור ספציפיים לאנטיגן על פני תאי B. על אתרים אלה התחרו החומר המסומן
והחומר והבלתי מסומן. ראה איור .6.11

תא B

איור 6.11: א. תא B שעל קרום התא שלו מצוי קולטן לאנטיגן (מסומן בצבע אדום) והוא מודגר עם אנטיגן רדיואקטיבי (הסימון הרדיואקטיבי מיוצג בקווים ). ב. תא B קושר את האנטיגן המסומן. ג. אנטיגן בלתי מסומן נקשר לתאי B ומונע את קישור האנטיגן המסומן.


תחלופה נגישה לשאלות

הקולטן של תא B הוא אימונוגלובולין: המחקרים הראשונים שהוכיחו זאת נעשו על ידי שימוש בנוגדנים נגד אימונוגלובולינים. כדי לקבל נוגדנים כאלה הוזרקו לארנבת אימונוגלובולינים של עכבר. כעבור זמן-מה לקחו מהארנבת
דגימת דם, ובודדו ממנה את הנוגדנים הספציפיים לאימונוגלובולינים של העכבר. נוגדני הארנבת סומנו באיזוטופ רדיואקטיבי. הנוגדנים המסומנים הודגרו עם תאי B ועם אוכלוסיות תאים נוספות. נמצא, כי נוגדנים נגד אימונוגלובולינים נקשרים לקרום התא של תאי B (איור 6.12), ואינם נקשרים לאוכלוסיות תאים אחרות.

הדגרת נוגדנים

איור 6.12:
א. תיאור סכמטי של הדגרת נוגדנים נגד אימונוגלובולינים (מיוצגים בצבע סגול), מסומנים באיזוטופ רדיואקטיבי (מיוצג בקווים אדומים), עם תא B.
ב. נוגדנים נגד האימונוגלובולינים נקשרים לתאי B.

האימונוגלובולינים שמשמשים כקולטנים לאנטיגן הם ממחלקות ה- IgM וה- IgD
לפניך איור סכמטי של קולטן B לאנטיגן:

מולקולת IgM

איור 6.13 :
תיאור סכמטי של מולקולת IgM ממברנלית (mIgM) המצויה בקרום התא של תא B. האזור המשתנה מסומן בצהוב, והאזור הקבוע בתכלת. שים לב: השרשרת הכבדה היא מסוג m.

אתר הקישור של האימונוגלובולין על תא B זהה במבנהו לאתר הקישור של הנוגדן אשר מופרש על ידי תאי הפלזמה שיתמיינו מתא זה.


תחלופה נגישה לשאלות

  1.  האימונוגלובולינים כוללים הן את הנוגדנים המצויים בסרום ובנוזלי גוף אחרים והן את מולקולות הקולטן לאנטיגן שנמצאות על קרום התא של תאי B.
  2. תאי פלזמה מפרישים אימונוגלובולינים שאתר הקישור שלהם זהה במבנהו לאתר הקישור של הקולטן על תאי ה- B שהופעלו על ידי האנטיגן. מערכת החיסון היא המערכת היחידה בגוף שבה זהים הקולטן ותוצר הגירוי המופרש על ידי התא.