השלכות האפר הוולקני מהתפרצות הר הגעש Eyjafjallajökull באיסלנד, אפריל 2010