חוקרים חומרי חיים ב'

חוקרים חומרי חיים ב'בספר “חוקרים חומרי חיים” אנו מעמיקים את הבנת המושגים חומרים וחיים בהם עסקנו בשנים הקודמות. בספר ארבעה שערים: “כימיה בסביבת חיים”, “חוקרים הזנה”, “חוקרים תורשה” ו”חוקרים מגוון ביולוגי".

חוקרים תורשה

תמונת שער - חוקרים תורשההשער “חוקרים תורשה” עוסק בקשר שבין תכונות של יצורים למידע התורשתי שבדי-אן-איי. בלימודינו בו נכיר תכונות שונות של יצורים שונים, נפיק די-אן-איי במעבדה ונלמד על מבנה מולקולת הדי-אן-איי, על אופן ארגונו של הדי-אן-איי בתא ועל הקוד הגנטי. נכיר את החוקיות של מעבר המידע התורשתי מדור לדור, וזאת בעזרת תכונות לדוגמה, כמו צבע עיניים וסוגי דם. לבסוף נסביר תופעות הקשורות בתורשה באמצעות שילוב הידע החדש שנלמד. השימוש במגוון אמצעים, כמו תמונות, תוצאות מחקרים המוצגים בטבלאות ובגרפים וקטעי מידע, מאפשר ללמוד על כל תופעה בהיבטים רבים ושונים, ויוצר תמונה מורחבת של התופעות הנדונות.

פרק 10 : ליצורים שונים תכונות שונות
פרק 11 : החומר התורשתי: סודות ה – DNA
פרק 12 : החומר התורשתי והתכונות של היצורים החיים
פרק 13 : מגוון תכונות
פרק 14 : שונוּת גנטית

חוקרים מגוון ביולוגי

תמונת שער - חוקרים מגוון ביולוגיהשער “חוקרים מגוון ביולוגי” עוסק בהכרת המורכבות של מגוון צורות החיים בטבע, וכן בחשיבותו של מגוון זה, בגורמים המאיימים עליו ובדרכים שבהן אפשר להגן עליו מפני פגיעה. במהלך הלימוד ניחשף לכך שתהליכי הפיתוח המלווים את הגידול באוכלוסיית האדם הם סיבה העיקרית לירידה המדאיגה במספר המינים והמערכות האקולוגיות על פני כדור הארץ. הפגיעה במגוון הביולוגי מדאיגה לאור הערך הרב של מגוון זה בתחומים שונים, למשל בהקשר של יציבות המערכות האקולוגיות ושמירה על איכות החיים של האדם בכדור הארץ. הלימוד יחשוף אותנו לתהליכים טבעיים המווסתים את גודל האוכלוסיות השונות בטבע ולהבנה כי האיזון העדין הקיים בין המרכיבים הא-ביוטיים והביוטיים ובין המרכיבים הביוטיים לבין עצמם מופר כאשר האדם המודרני מגדיל את טביעת הרגל האקולוגית שלו. בתוך כך נכיר את גישת הקיימות ונתוודע לדרכים שונות שכל אחד יכול לאמץ על מנת לצמצם את הפגיעה הנוכחית במגוון הביולוגי, וזאת מתוך הכרה בעובדה כי פגיעה במגוון הביולוגי היא במקרים רבים בלתי-הפיכה. השער משלב פעילויות חקר ומציג סיפורי מקרה אמיתיים ורלבנטיים המאפשרים הבניית ידע עצמית ומזמנים למידה משמעותית.

פרק 15 : המגוון הביולוגי
פרק 16 : חשיבות המגוון הביולוגי
פרק 17 : גורמים המשפיעים על המגוון הביולוגי
פרק 18 : דרכי הגנה על המגוון הביולוגי