חוקרים חומר ואנרגיה א'

חוקרים חומר ואנרגיה א'

ספר הלימוד “חוקרים חומר ואנרגיה א” הוא הספר הראשון בסדרת מטמו”ן חדש.

ספר זה, המיועד לתלמידי כתה ז’, עוסק בנושאים מעולם הכימיה והפיזיקה, ובו שלושה שערים:
“מסע בין חומרים”, “מסע בין חלקיקים” ו”מבט ראשון על אנרגיה”.

מה ב“מסע בין חומרים”?

תמונת שער - מסע בין חומריםהשער “מסע בין חומרים”, הפותח את סדרת חומרי הלמידה של תוכנית “מטמו”ן חדש” לכיתה ז’, עוסק בחומרים, בתכונותיהם ובשימושיהם (בהיבט מקרוסקופי). הפרק הראשון שהוא מבוא, מהווה אשנב לעולם התגליות וההמצאות במדע וטכנולוגיה, ובמהלכו נחווה ניסויים והדגמות במדע, נעקוב אחרי דרך הגילוי המרתקת של אחד הגזים הנמצאים באוויר אותו אנו נושמים ונלמד כיצד לשאול שאלות. בהמשך נתוודע לתכונות של חומרים ולשימושים המבוססים על תכונות אלו, נעסוק במידות ומדידות במדע ובטכנולוגיה ונתמקד בתכונות נפח, מסה וצפיפות. במהלך הלמידה נעסוק גם במיומנות של ייצוג מידע בדרכים שונות כגון ציור, תמונה, מפה, גרף, טבלה, ונכיר סוגי טבלאות שונות.

פרק 1: על תגליות והמצאות
פרק 2: על תכונות חומרים
פרק 3: על מידות ומדידות

מה ב“מסע בין חלקיקים”?

תמונת שער - מסע בין חלקיקיםהשער “מסע בין חלקיקים” ממשיך בהיכרות עם עולם החומרים והפעם בהיבט מיקרוסקופי. הסקרנות והרצון להבין את סודות היקום הניעו מדענים וחוקרים לנסות ולפענח את סודות מבנה החומר על מנת להבין את תכונות החומרים הקיימים וליצור חומרים חדשים. בלימודינו נתוודע אל המושג “מודל” במדע וטכנולוגיה ונלמד על מבנה החומר תוך שימוש במודל החלקיקים. מודל החלקיקים יסייע לנו בהבנה ואפיון של מצבי הצבירה של החומר ויעשיר את יכולתנו להבין ולהסביר תכונות, תופעות ושינויים פיסיקליים בחומרים. במהלך לימוד היחידה נעסוק במיומנויות של קריאת גרפים ונתרגל וניישם מיומנויות שנלמדו בשער הקודם.

פרק 4: עקרונות מודל החלקיקים של החומר
פרק 5: חלקיקים ושינויים בחומר
פרק 6: חלקיקים ושינוי מצב הצבירה

מה ב”מבט ראשון על אנרגיה”?

תמונת שער - מבט ראשון על אנרגיההשער “מבט ראשון על אנרגיה” מרחיב את ההבנה ואת השימוש המדעי במושג האנרגיה אותו פגשתם בעבר. נעסוק בתופעות מגוונות בהן חלים שינויים ונלמד כיצד לתאר ולהסביר אותן בעזרת מושגים מדעיים אותם נכיר בשער זה: מערכת פתוחה וסגורה, המרות אנרגיה, חוק שימור האנרגיה, חום וטמפרטורה. נבצע ניסויים ונתנסה בהפעלות מגוונות כגון בניית דגמים ומשחקים. בנוסף, נכיר צורות ייצוג מגוונות ומיומנויות אחרות המשמשות מדענים בתיאור תופעות ובבניית הסברים מדעיים.

פרק 7: אנרגיה, תופעות ושינויים
פרק 8: שימור אנרגיה
פרק 9: המרות אנרגיה וייצוגים נוספים
פרק 10: היכן האנרגיה החסרה?
פרק 11: שינויי אנרגיה ושיווי משקל תרמי