מדור המורים

במדור זה תמצאו את כל המדריכים למורה של ספרי מטמו"ן חדש ובנוסף חומרי לימוד נוספים כגון: פעילויות, ניסויים, משימות הערכה, סרטונים וכדומה.

חומרים אלו מיועדים למורים המלמדים על פי ספרי מטמו"ן חדש והשימוש בהם מצריך שם משתמש וסיסמה.

כיתה ז

חוקרים חומר ואנרגיה א'

תמונת שער - מסע בין חומרים תמונת שער - מסע בין חלקיקים תמונת שער - מבט ראשון על אנרגיה

חוקרים מערכות חיים א'

תמונת שער - חוקרים חיים תמונת שער - חוקרים מערכות הובלה

כיתה ח

חוקרים חומר ואנרגיה ב'

תמונת שער - מסע אל היסודות תמונת שער - מסע אל התרכובות תמונת שער - מתחברים לחשמל תמונת שער - אינטראקציה, כוחות ותנועה

חוקרים מערכות חיים ב'

תמונת שער - יצורים חיים בסביבתם תמונת שער - חוקרים מערכות רבייה

כיתה ט

חוקרים חומרי חיים א'

תמונת שער - כימיה בסביבת חיים תמונת שער - חוקרים הזנה

חוקרים חומרי חיים ב'

תמונת שער - חוקרים תורשה תמונת שער - חוקרים מגוון ביולוגי

חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות

תמונת שער - חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות