חוקרים‭ ‬חומר‭ ‬ואנרגיה‭ ‬ב‭'‬

חוקרים חומר ואנרגיה ב'ספר הלימוד “חוקרים חומר ואנרגיה ב’” הוא הספר השלישי בסדרת מטמו”ן חדש.

ספר זה, המיועד לתלמידי כתה ח’, עוסק בנושאים מעולם הכימיה והפיזיקה, ובו ארבעה שערים: “מסע אל היסודות”, “מסע אל התרכובות”, ”מתחברים לחשמל” ו”אינטראקציה, כוחות ותנועה”.

מה “במסע אל היסודות”?

תמונת שער - מסע אל היסודותבשער “מסע אל היסודות” נעסוק ביסודות הכימיים, בתכונותיהם ובשימושיהם (ברמה המקרוסקופית) ובמבנה שלהם (ברמה המיקרוסקופית). השער נפתח בפרק “נפלאות החומר”, המהווה חשיפה לעולם הכימיה ובמהלכה נצפה בהדגמות, נבצע ניסויים, נעקוב אחר שינויים המתחוללים בחומרים ונרכוש מיומנויות הדרושות לביצוע חקר במדע. בהמשך נצא למסע מרתק להכרת היסודות ונשוטט ברחבי טבלת היסודות תוך היכרות עם שפת הכימיה. נסיים את השער ב”צלילה” למעמקי האטום, נכיר את התאוריות המקובלות של מבנה האטום ונתוודע אל החלקיקים התת אטומיים הקובעים את המבנה הזה.

פרק 1: מבוא: נפלאות החומר
פרק 2: מה יסודי ביסודות?
פרק 3: בתוככי האטום

מה “במסע אל התרכובות”?

תמונת שער - מסע אל התרכובותהשער “מסע אל התרכובות”, המהווה המשך ישיר לשער “מסע אל היסודות”, פותח אשנב לעולם המופלא של תרכובות ותהליכים כימיים. נכיר מבנה ותכונות של תרכובות מסוגים שונים – תרכובות מולקולריות, תרכובות יוניות, חומצות ובסיסים – ואת תרומתם לפיתוחים בתחומי הטכנולוגיה, הרפואה והחברה. במהלך הלימוד נחווה כימיה בפעולה ונעקוב באמצעות ניסויים ותצפיות אחר שינויים המתרחשים כתוצאה מתהליכים כימיים. נחתום את השער בהיכרות עם תערובות – תכונותיהן, הדרכים להפרדתן לחומרים טהורים והשימוש בהן בתעשייה ובטכנולוגיה.

פרק 4: תרכובות
פרק 5: שינויים בחומר ותהליכים כימיים
פרק 6: על ערבובים והפרדות

מה ב”מתחברים לחשמל”?

תמונת שער - מתחברים לחשמלהשער “מתחברים לחשמל” מרחיב ומעמיק את הדיון במושגים הקשורים למעגלים חשמליים ולאנרגיה חשמלית. נעסוק בנושאים כמו: עוצמת הזרם החשמלי והגורמים המשפיעים עליו, צורות החיבור של רכיבים במעגלים חשמליים והמאפיינים שלהם; ובזיקה לספר “חוקרים חומר ואנרגיה א” שנלמד בכיתה ז’, גם אנרגיה חשמלית על היבטיה השונים: המרות, מקורות מתכלים ומתחדשים, דרכי הפקה והשפעות סביבתיות. במהלך הלימוד מושם דגש על הפעלות ועל פיתוח מיומנויות למידה מגוונות המשולבות בתכנים הנלמדים.

פרק 7: הזרם החשמלי
פרק 8: מה משפיע על עוצמת הזרם החשמלי?
פרק 9 חיבור רכיבי המעגל החשמלי
פרק 10: אנרגיה חשמלית – המרות, מקורות, הפקה ושימושים

מה ב”אינטראקציה כוחות ותנועה”?

תמונת שער - אינטראקציה, כוחות ותנועההשער “אינטראקציה, כוחות ותנועה” עוסק במכניקה ובחוקי ניוטון בגישה חדשה, איכותנית, המשלבת אסטרטגיה לפתרון בעיות עם תכנים פיזיקליים. נכיר את המושג “אינטראקציה” ואת מושג הכוח הנגזר ממנו. נלמד להסביר באמצעות חוקי הפיזיקה תופעות ואירועים שונים מחיי היום-יום תוך בניית תרשים כוחות לגופים מרכזיים באירוע, נכיר את עקרונות הפעולה של מכונות פשוטות (מנופים) ונעסוק בתיאור תנועה ובמושג הלחץ. במהלך הלימוד נעשה שימוש במיומנויות כגון פתרון בעיות ובייצוגים מגוונים, המשתלבים בתכנים הנלמדים.

פרק 11: הכול עניין של אינטראקציות
פרק 12: מאינטראקציה לכוחות
פרק 13: מכוחות לתנועה
פרק 14: תיאור תנועה
פרק 15: כוחות בשירות האדם
פרק 16: עולם בלחץ