חוקרים‭ ‬מערכות‭ ‬חיים‭ ‬ב‭'‬

חוקרים מערכות חיים ב'ספר הלימוד “חוקרים מערכות חיים ב'“ הוא הספר הרביעי בסדרת מטמו”ן חדש.

ספר זה, המיועד לתלמידי כתה ח', עוסק בנושאים מעולם ביולוגיה ובו שני שערים: "יצורים חיים בסביבתם" ו"חוקרים מערכות רבייה".

מה ב”יצורים חיים בסביבתם”?

תמונת שער - יצורים חיים בסביבתםהשער ”יצורים חיים בסביבתם“ עוסק בנושא מערכות אקולוגיות. במהלך הלימוד נכיר את המושגים והרעיונות המרכזיים באקולוגיה ונתעמק במבנה ובתפקוד של המערכת האקולוגית. נלמד על הגורמים הדוממים (הא-ביוטיים), על הגורמים החיים (הביוטיים) המרכיבים אותה ועל יחסי הגומלין ביניהם. נעסוק במקומו של האדם ובהשפעתו על המערכות האקולוגיות. לימוד הנושא יחשוף אותנו בדרך חווייתית ופעילה לסביבה הטבעית ולמרכיביה. נתנסה בתצפיות ובמדידות בשדה, בפעילויות חקר במעבדה ובפעילות מתוקשבת. נבצע ניסויים ונצפה ביצורים חיים בבית גידולם הטבעי ובמעבדה. הלימוד מלווה בדוגמאות של סביבות טבעיות מנופי הארץ ושל בעלי חיים וצמחים האופייניים לטבע הארץ. התמונות, התצלומים והאיורים הרבים בשער ימחישו לנו את התכנים והמושגים הנלמדים. כל זה יחד עם קטעי המידע והדוגמאות הרבות הכלולים בחוברת מבטיחים לנו חוויה לימודית מעניינת ומאתגרת.

פרק 1: מהי סביבה
פרק 2: היצרנים במערכת האקולוגית
פרק 3: הצרכנים והמפרקים במערכת האקולוגית
פרק 4: יחסי גומלין בין יצורים חיים במערכת האקולוגית

מה ב”חוקרים מערכות רבייה”?

תמונת שער - חוקרים מערכות רבייהבשער “חוקרים מערכות רבייה” נעסוק בתהליכי הרבייה וההתפתחות של יצורים חיים, ונלמד על דרכי הרבייה ותהליכי הרבייה וההתפתחות של מגוון יצורים חיים, כולל האדם. בלימודינו נכיר את הרבייה כמאפיין חיים, ואת חשיבותה לחיי היצורים החיים. נתוודע לדרכי הרבייה בטבע, ונתמקד גם בתהליכים התאיים המהווים את הבסיס לתהליכי הרבייה וההתפתחות ביצורים אלה. נעסוק גם בתהליכי ההתפתחות של היצורים החיים מרגע הגעתם אל העולם ועד הפיכתם ליצורים בוגרים. במהלך הלמידה נכיר גם סוגי מאמרים מדעיים, נבצע תצפיות וניסויי חקר, נרכוש מיומנויות חקר חדשות ונתרגל מיומנויות למידה וחקר אותן למדתם בלימודיכם הקודמים עם ספרי ‘מטמו”ן חדש’

פרק 5: מבוא
פרק 6: דרכי רבייה בעולם החי
פרק 7: להתרבות בשתי דרכים
פרק 8: רבייה זוויגית והתפתחות באדם
פרק 9: רבייה זוויגית והתפתחות בבעלי חיים
פרק 10: רבייה זוויגית והתפתחות בצמחים