קשיים בפיתוח תרכיב נגד איידס

מדוע חרף כל המאמצים עדיין אין בנמצא תרכיב חיסון יעיל נגד איידס?

  1. הגנום של נגיף ה- HIV עובר מוטציות בקצב מהיר יותר מכל נגיף אחר. קצב מהיר זה גורם לכך, שגם אם ניתן יהיה למצוא חיסון נגד סוג אחד של HIV, התגובה החיסונית כנגד המוטנטים תהיה תגובת חיסון ראשונית בלבד.
  2. הנגיף תוקף והורס את תאי ה- TH שעליהם מתבסס תהליך החיסון.
  3. עד כה לא נמצא שום בעל חיים שה- HIV גורם לו לפתח את תסמונת הכשל החיסוני הנרכש. מקושי זה נובע, שפיתוח תרכיב נגד איידס חייב להישען בעיקר על מחקרים ותצפיות בבני אדם, שהניסויים בהם מוגבלים מאוד, כמובן. מעניין לציין, שהחוקרים הצליחו לחסן קופים מפני הדבקה בנגיף הדומה ל- HIV ומכונה (SIV (simian immunodeficiency virus. עם זאת לא ברור עדיין, אם מאפייני תגובת החיסון נגד SIV דומים למאפיינים נגד נגיפי HIV.
  4. עד כה לא נמצאה דרך בדוקה להפעיל תגובת חיסון תאית נגד תאים המודבקים בנגיף לפניך קטע עיתונות בנושא מחלת האיידס.

כידוע, הפתרונות המתוחכמים והמתקדמים הקיימים כיום בתחום החיסון אינם מצליחים להתגבר על נגיפי האיידס. הסיבה העיקרית לכך היא שבמקרה זה אין טעם לדבר על חיסון מפני הדבקה חוזרת, מפני שדי בהדבקה אחת וראשונה כדי להביא למותו של החולה. יכולת ההישרדות הרבה של נגיף האיידס נובעת בין היתר מיכולתו לשנות ללא הרף את מבנה האנטיגנים על פניו. עד שהמערכת החיסונית לומדת להכיר אנטיגן אחד, הנגיף החמקן כבר החליפו באחר. בכך דומה נגיף האיידס לעברין המתחמק מהבלשים באמצעות החלפה בלתי פוסקת של זהויות שאולות. תכונה נוספת היא נטייתו של הנגיף לשתק דווקא את תאי ה- T המסייעים, אותם "תאי מפקדה" האחראיים לפעולתה הסדירה של המערכת החיסונית. כך הוא מונע ממערכת החיסון כולה לפעול נגדו ביעילות.

מתבסס על קטע מאת י' עזגד, פורסם בעיתון הארץ, אפריל 1992.


תחלופה נגישה לשאלות