מנגנונים המאפשרים לתאים סרטניים לחמוק מתגובת החיסון

מנגנון ראשון – אי הצגה של פפטידים סרטניים:
התמרה של תא בריא לסרטני קשורה , לעתים קרובות, בירידה (או אפילו אבדן) של מולקולות MHC מסוג I. מאחר שתאי Tc מזהים פפטיד אנטיגני רק כאשר הוא קשור למולקולות MHC מסוג I, הרי שלירידה זאת יש משמעות לגבי התגובה של תאי Tc. לאחרונה התברר, שבסוגים מסוימים של סרטן אי הצגת הפפטיד הסרטני נובעת מפגם בתהליך העיבוד של האנטיגן הסרטני, ולא מהעדר מולקולות MHC מסוג I.

מנגנון שני – שחרור חומרים המעכבים פעילות של מערכת החיסון:
יש הטוענים כי תאים סרטניים משחררים חומרים שמדכאים את הפעילות של מערכת החיסון.

מנגנון שלישי – מוטציות המשנות את המבנה של האנטיגנים הסרטניים:
לעתים מערכת החיסון מצליחה למנוע הופעה של גידול סרטני, אך אינה הורגת את כל התאים הסרטניים. כאשר האנטיגן הסרטני של תאים אלה עובר שינוי כתוצאה ממוטציה, התנגדות החיסונית אינה פועלת והתאים הסרטניים המוטנטיים יוצרים גידול.

מנגנון רביעי – אבדן של אנטיגנים נוספים הנחוצים לתגובה:
הפעלה של תאי T מותנית בקישור אנטיגן לקולטן וכן באינטראקציה בין חלבונים ממברנליים, של תא T ושל תא המטרה.
אבדן חלבונים אלה בתאים סרטניים גורם על כן לאי הפעלה של תאי T.