אנטיגנים המצויים בקרום התא של תאים סרטניים

האם בקרום התא של תאים סרטניים מצויים אנטיגנים ספציפיים לתאים הסרטניים? שאלה זאת מעסיקה את החוקרים זה קרוב למאה שנה; שכן אם על תאים סרטניים מצויים אנטיגנים כאלה, ניתן באמצעותם לעורר בגוף החולה תגובה חיסונית שתגרום לבלימת הגידול. הניסוי שלפנינו בודק אם אנטיגנים כאלה אמנם קיימים: מזריקים לעכברים תאים מתים מגידול סרטני מסוג מסוים (נניח גידול מסוג A). לאחר מכן מזריקים לחלק מהם תאים חיים מאותו גידול, ולחלק אחר תאים חיים מגידול מסוג אחר (נניח גידול מסוג B), או תאים לא סרטניים. רק העכברים שקיבלו בשתי ההזרקות תאים מסוג A אינם מפתחים גידול. בעוד שעכברים שקבלו בהזרקה ראשונה תאים מסוג A ובהזרקה שנייה תאים מסוג B או תאים לא סרטניים מפתחים גידול. המסקנה הנובעת מניסוי זה היא, שהזרקה של תאים סרטניים מתים הפעילה את מערכת החיסון והותירה זיכרון חיסוני ספציפי לתאים סרטניים מסוג A. אין זאת כי אם בקרום התא של תאים סרטניים מסוג A מצויים אנטיגנים ספציפיים לסרטן מסוג A.

אנטיגן ספציפי לסרטן הוא אנטיגן המצוי בקרום התא של תאים סרטניים מסוג מסוים ואינו מצוי בתאים סרטניים מסוג אחר או בתאים נורמליים.

משערים שדחיית הגידולים הסרטניים מתבצעת בעיקר על ידי תאי Tcספציפיים לסרטן. לפניך צילום שנעשה מבעד למיקרוסקופ אלקטרונים של תאי Tc התוקפים תא סרטני של עכבר:

תא TC

תא TC תוקף תא מטרה מזן אחר.
התאים נראים מבעד למיקרוסקופ אלקטרונים. תאי T הופקו מעכברים
שחוסנו נגד תאים של גידול סרטני מזן שונה.
א. תא TC (הקטן מבין השניים) נקשר לתא המטרה.
ב. תא המטרה נהרס.
באדיבותם של פרופ' מ' פלדמן , מכון ויצמן למדע, רחובות,
ופרופ' D. Zagury, אוניברסיטת Pierre et Marie Curie, צרפת.

תאי Tc מזהים פפטידים סרטניים ( פפטידים שמתקבלים בתהליך העיבוד של אנטיגנים ספציפיים לסרטן). הפפטידים הסרטניים נקשרים לחלבוני MHC מסוג I ומוצגים על קרום התא הסרטני. במקרים נדירים הצליחו לרפא חיות מעבדה מגידולים סרטניים בעזרת הזרקה של תאי Tc ספציפיים לגידול. במחקרים רבים התברר, שרוב האנטיגנים המצויים בקרום התא של תאים סרטניים מצויים גם בקרום התא של תאים נורמליים. אולם לעתים אנטיגנים אלה מתבטאים על תאים נורמליים רק בכמות מעטה, או שמתבטאים על תאים נורמליים רק בשלב העוברי. אנטיגנים אלה כונו אנטיגנים הכרוכים בסרטן, להבדיל מאנטיגנים ספציפיים לסרטן, שאינם מצויים על תאים נורמליים.

דוגמה לאנטיגנים הכרוכים בסרטן היא מולקולת חלבון שמכונה CEA**, הנמצאת על תאי סרטן בכמות גדולה יותר מאשר בתאים נורמליים. אנטיגן זה נמצא גם על תאים עובריים (כפי שמעיד שמו). אצל חולי סרטן מסוגים שונים מגלים עלייה בכמות ה- CEA בדם עם התפתחות הגידול. ממצא זה משמש על כן כסמן להתפתחות גידול סרטני (עליית ריכוזו בדם מעידה על החמרת המחלה). סביר להניח, כי אנטיגנים המצויים על קרום התא של תאי הגידול (בין שהם ספציפיים לסרטן ובין שהם כרוכים בסרטן) מפעילים את מערכת החיסון להגיב נגדם בתגובת חיסון הומורלית או תאית. ובכל זאת נמשכת התמותה ממחלות הסרטן (מעריכים שבארצות הברית הסרטן גורם לחמישית ממקרי המוות). נשאלת אפוא השאלה, מדוע אין תגובת החיסון נגד התאים הסרטניים יעילה? כיצד מצליחים התאים הסרטניים לחמוק ממערכת החיסון?


** carcinoembryonic antigen – CEA