סיכום

  1. תאים סרטניים שונים בתכונותיהם מתאים נורמליים. שוני זה מתבטא בכך, שהם אינם מצייתים למנגנוני בקרת הגידול.
  2. תא נורמלי יכול לעבור התמרה לתא סרטני כתוצאה מחשיפה לחומרים מסרטנים (כימיים או פיזיקליים), ולעתים כתוצאה מהדבקה בנגיף.
  3. תאים סרטניים מציגים בקרום התא אנטיגנים, שיכולים לשמש יעד להתקפת מערכת החיסון נגדם.
  4. האימונותרפיה נוקטת גישות שונות (כמו טיפול בציטוקינים, טיפול בנוגדנים רעילים).

שים לב לכך, שהאימונותרפיה איננה שואפת למנוע את ההופעה של הגידול הממאיר; היא מופעלת במצב שבו הגידול הסרטני כבר אובחן. מגמתה לנסות ליצור תגובה חיסונית בעצמה מספקת נגד הגידול הסרטני הראשוני, ובעיקר לעצור את יצירת הגרורות (את הגידול הראשוני אפשר, לרוב, לכרות על ידי ניתוח). הצלחתה בניסויים קליניים עדיין מוגבלת.