הטיפול במחלה

במקביל לחיפוש אחר תרכיב חיסון מחפשים החוקרים אמצעים לטיפול במחלה ולבלימתה. יש לציין, כי בתחום זה חלה התקדמות מסוימת. פותחו אמצעים המכוונים נגד גורם המחלה; לדוגמה, שימוש בתרופה AZT azoiodothymidine, המונעת את ההתרבות של הנגיף (על ידי עיכוב האנזים reverse transcriptase , אנזים שבונה DNA על גבי תבנית של RNA), תרם במידת-מה להארכת תוחלת החיים הממוצעת של החולים ולדחיית ההופעה של תסמיני המחלה. במקביל חלה התקדמות בתחום הפיתוח של אמצעים המטפלים במחלות הזיהומיות המאפיינות את מחלת האיידס ומחלות נלוות אחרות הפוגעות באנשים שפיתחו את תסמיני האיידס.