חתכים גאולוגיים לתרגול

השאלה הבאה לקוחה מתוך בחינת הבגרות:

חלק ג – שחזור ההיסטוריה הגיאולוגית על פי חתך רוחב סכמטי

חלק זה כולל שאלה אחת בלבד ללא בחירה

תשובה מלאה מקנה 20 נקודות

פרק הזמן המומלץ לחלק זה הינו עד 30 דקות.

לפניך שרטוט של חתך רוחב סכמטי.

  1. ציין/י את התהליכים הגיאולוגיים/גיאומורפולוגיים אר התרחשו באזור המתואר בשרטוט, לפי סדר התרחשותם.
  2. אילו שלבים מרכזיים בהתפתחות הגיאולוגית של ישראל מופיעים בחתך?
  3. אילו שלבים מרכזיים בהתפתחות הגיאולוגית של ישראל אינם מופיעים בחתך?
  4. באיזה איזור/ים בארץ ניתן למצוא מחשופים בעלי היסטוריה גיאולוגית הדומה לזאת אשר שיחזרת לפי השרטוט (אין הכרח לדימיון מלא)? הסבר.

החתכים המופיעים בהמשך נלקחו מבחינות בגרות שנערכו בשנים קודמות. אין קשר בין שרטוטים אלו לבין השרטוט שיופיע בבחינת הבגרות השנה.