סיור גאולוגי – סלעים מגמטיים ומותמרים (דוד פולצ'ק – בי"ס מעלה שחרות)

תמונות של תמנע

תצפית מהר תמנע לכיוון צפון מערב
תצפית מהר תמנע לכיוון צפון מערב
תצפית צפונה מתמנע
תצפית צפונה
תצפית מהר תמנע על נחל אלכסון
תצפית מהר תמנע על נחל אלכסון
תצפית מהר תמנע לכיוון הערבה
תצפית מהר תמנע לכיוון הערבה
תצפית מהר תמנע לכיוון דרום מזרח (שדות נחושת)
תצפית מהר תמנע לכיוון דרום מזרח (שדות נחושת)
תצפית מכיוון דרום על הר תמנע
תצפית מכיוון דרום על הר תמנע
תצפית מכיוון דרום על הר תמנע
תצפית מכיוון דרום על הר תמנע
תצפית מכיוון דרום על הר תמנע
תצפית מכיוון דרום על הר תמנע
דייקים במרגלות הר תמנע
דייקים במרגלות הר תמנע
דייקים במרגלות הר תמנע
דייקים במרגלות הר תמנע
דייקים במרגלות הר תמנע
דייקים במרגלות הר תמנע
דייקים בתוך סלע סביבה. סלע הסביבה (הסלע האדום) הינו גרניט. הדייק עצמו (הסלע האפר) הינו סלע בשם אנדיזיט
דייקים בתוך סלע סביבה. סלע הסביבה (הסלע האדום) הינו גרניט. הדייק עצמו (הסלע האפר) הינו סלע בשם אנדיזיט
דייקים בתוך סלע סביבה. סלע הסביבה (הסלע האדום) הינו גרניט. הדייק עצמו (הסלע האפר) הינו סלע בשם אנדיזיט
דייקים בתוך סלע סביבה. סלע הסביבה (הסלע האדום) הינו גרניט. הדייק עצמו (הסלע האפר) הינו סלע בשם אנדיזיט
דייקים בתוך סלע סביבה. סלע הסביבה (הסלע האדום) הינו גרניט. הדייק עצמו (הסלע האפר) הינו סלע בשם אנדיזיט
דייקים בתוך סלע סביבה. סלע הסביבה (הסלע האדום) הינו גרניט. הדייק עצמו (הסלע האפר) הינו סלע בשם אנדיזיט
שלט הסבר על גרניט. בשלט כתוב: הסלע שלפניך עשוי גבישים משני סוכים: ורדים של המינרל פלדשפר אשלגני, ולבנים אפורים של המינרל קוורץ. הלע נקרא גרניט ואף הוא נוצר על ידי התגבשות של מגמה בעומק רב מתחת לפני השטח
שלט הסבר על גרניט

תמונות נחל שלמה

סלעי משקע ימי מול סלעים מגמטיים בנחל שלמה
סלעי משקע ימי מול סלעים מגמטיים
ברקציה של שבר. הסבר מורחב לאחר התמונה
ברקציה של שבר - השבר יצר חיכוך וחום רב ושרף את סלע הסביבה
סימני החלקה אנכיים בנחל שלמה
סימני החלקה אנכיים
סימני החלקה אנכיים בנחל שלמה
סימני החלקה אנכיים
ברקציה של שבר בנחל שלמה. הסבר מורחב לאחר התמונה
ברקציה של שבר – השבר יצר חיכוך וחום רב ושרף את סלע הסביבה
דייק עם קסלוליטים בנחל שלמה. הסבר מורחב לאחר התמונה
דייק עם קסלוליטים – הדייק חדר לתוך סלע הסביבה ובזמן החדירה נפלו לתוכו קסלוליטם מסלע הסביבה
מגמטית – אחת מסלעי הסביבה בהר שלמה
מגמטית – אחת מסלעי הסביבה בהר שלמה
דייק עם קסלוליטים. הסבר מורחב לאחר התמונה
דייק עם קסלוליטים – הדייק חדר לתוך סלע הסביבה ובזמן החדירה נפלו לתוכו קסלוליטם מסלע הסביבה
תמונת נוף של דייקים
תמונת נוף של דייקים
קו המגע בין הסלעים המגמטים לסלעי משקע ימיים. הסבר מורחב לאחר התמונה
קו המגע בין הסלעים המגמטים לסלעי משקע ימיים. ניתן להבחין בברקציה של שבר במורד ההר
קו המגע בין הסלעים המגמטים לבין סלעי המשקע הימי
תמונה של קו המגע בין הסלעים המגמטים לבין סלעי המשקע הימי
קימוט בסלע שיסט
קימוט בסלע שיסט
שבר מתיחה אי רציפות בשכבות. הסבר מורחב לאחר התמונה
שבר מתיחה אי רציפות בשכבות, הסלע הקשה (הצור) נשבר והסלע הרך נמרח וממלא את מקומו של הצור
קיר סחף נחלי בנחל שלמה
קיר סחף נחלי בנחל שלמה
בולדרים של קונגלומרט
בולדרים של קונגלומרט
שילוב בין סלעים מגמטיים לסלעי משקע ימיים
שילוב בין סלעים מגמטיים לסלעי משקע ימיים