חומרים ופעילויות למורים

מצגות/ דפי מידע

רשימת הפעילויות

  • תעלומת תוצאות הניסוי שנעלמו
  • החול שבחו"ל
  • סיפורי נרות
  • מד אהבה
  • שעון כימי
  • ג'יני
  • הגן הכימי
  • קרח ושמן

הפעילויות מוגנות בסיסמא ועל מנת לצפות בהן יש ליצור קשר עם אחראי הפרויקט.
לקבצי הפעילויות ללחוץ כאן