סרטונים

סרטונים על חול
(Sand vidoes)

שפיכת חול למים (Pouring dry sand to water)

 

ערבוב חול בכפית (Stirring dry sand with a spoon):

 

טפטוף מים לחול יבש ולחול רגיל (Wetting dry and regular sand):

 

הוספת חול יבש לשמן (Adding dry sand to oil):