PCR

« בחזרה למילון המונחים

PCR (Polymerase chain reaction) – שיטה להגדלת כמות של מקטע DNA ייחודי במבחנה. השיטה מבוססת על שיכפול חוזר של מקטע ה- DNA הייחודי על-ידי האנזים DNA -פולימראז, בנוכחות רצפי נוקליאוטידים קצרים המשלימים לקצוות רצף מקטע ה- DNA וחימום חוזר של התערובת בין כל מחזור שיכפול.

« בחזרה למילון המונחים