גן

« בחזרה למילון המונחים

גן (Gene) – יחידת תורשה האחראית לתכונה מסוימת. במושגים מולקולריים: קטע ב-DNA המורכב מאזור מבני ומאזור בקרה, הנמצא בעמדה מסוימת על הכרומוזום ומעורב בביטוי תוצר (חלבון או RNA) שיש לו תפקיד בתא . לכל גן יש שני אללים הממוקמים באותו המקום בדיוק בשני הכרומוזומים ההומולוגים (מלבד כרומוזומי הזוויג).

« בחזרה למילון המונחים