הקדמה

המדריך למורה כולל מספר סוגים של חומרים היכולים לסייע בהוראת התכנית כימיה סביבתית.

א. רציונל התכניות והפדגוגיה שעליה היא מתבססת
ב. סילבוס מחייב של התכנית
ג. הצעה למהלך הוראה עבור פרקי היחידה השונים
ד. כלים לטיפול בתוצאות המעבדה
ה. תשובות לשאלות המופיעות ביחידה
ו. שאלות נוספות לצורך תרגול *
ז. מצגות שונות היכולות לסייע למורים בהכנת חומרי ההוראה *

מאחר שהמדריך הוא דיגיטלי, ניתן לערוך בו שינויים ועדכונים. לפיכך נשמח לקבל הצעות חדשות והערות לגבי החומר הקיים ולשלבן במדריך שיעודכן.

* חלקים אלה של המדריך למורה נמצאים רק באתר הקורס.