תודות

 • לפרופ' אבי הופשטיין ולד"ר רחל ממלוק-נעמן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, על הייעוץ הפדגוגי, ועל התמיכה המקצועית לאורך כל הדרך.
 • לפרופ' יינון רודיך, המחלקה למדעי הסביבה, מכון ויצמן למדע, על הייעוץ המדעי.
 • לד"ר רון בלונדר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, על הייעוץ בתחום התוכן.
 • לד"ר רחל טסה, מפקחת תחום הכימיה, האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים, משרד החינוך, על ההערות הבונות והתמיכה.
 • לד"ר רות בן צבי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, על הייעוץ המקצועי .
 • לפרופ' דני מנדלר, המחלקה לכימיה אי אורגנית, האוניברסיטה העברית, על העצות המועילות ועל התמיכה הבלתי מתפשרת לאורך כל דרך היצירה.
 • תודה והערכה לכל המורים ששיתפו פעולה, הציעו פעילויות, קראו, העירו והאירו במהלך כתיבת הספר. כמוכן תודה לכל המורים שהשתתפו בהשתלמויות בנושא "יש לי כימיה עם הסביבה". תודה מיוחדת למורי הניסוי:

בתיה שר, נעמה כהן, גליה גויכברג, דבורה קצביץ, מלכה יאיון, נינה לוי, מרים סמבן, צביה גבע, דינה זלוצובר. תודהלמורים ולתלמידיהם על הנכונות להתמודד עם התנסויות בלתי מוכרות בהבנה ובאהבה

 • תודה מיוחדת לבתיה שר ולנעמה כהן שהיו מוכנות להיות החלוצות בארץ לא נודעת ורתמו את תלמידיהם למשימה ועל הערותיהם המאירות.
 • תודה מיוחדת לזיוה בר-דוב שקראה את הספר והאירה והעירה ותרמה מידיעותיה הרבות ומניסיונה העשיר.
 • לפנינה חדד וסוזי טפר, מכון דוידסון, על עזרתן בפיתוח ובדיקת הניסויים.
 • לנדין קלברמן על העריכה הלשונית שנעשתה במקצועיות ובמסירות.
 • לאבי טל ולזיו אריאלי, מכון דוידסון, על העיצוב, האיורים והעריכה במחשב.
 • תודה מיוחדת להנהלת מכון דוידסון ובמיוחד לד"ר יהודה בן-חור ולד"ר חנה מרגל על התמיכה הרחבה שנתן ונותן בפיתוח ובהפעלת התוכנית שכוללת: העמדת המעבדות על כל הציוד הנדרש וכן תמיכה בהכשרת המורים לקראת ובמשך הפעלת התוכנית. כמו כן למנהלה והצוות הטכני של מכון דוידסון שעזרו ככל הנדרש ואף מעבר לכך.