מצגות שונות היכולות לסייע למורים בהכנת חומרי ההוראה

רשימה חלקית של המצגות המצורפות באתר הספר

באתר תוכלו למצוא רשימה מלאה של המצגות העומדות לרשותכם. שימו לב, המצגות מוגשות כקובץ Power Point (במידת האפשר) על מנת שתוכלו לשנותן ולהתאימן לכיתה.

פרק א – המים

 1. מבוא לפרק
 2. חלופות לשימוש יעיל ובר-קיימא של מים בישראל
 3. טיהור שפכים
 4. מבוא לספקטרוסקופיה ואיכות מים
 5. הכינרת בישראל
 6. המים
 7. סטטיסטיקה לתלמיד
 8. קביעת קשיות של מים
 9. ספיחה וטיפולים במים
 10. ניסוי מצעי ספיחה
 11. הקדמה

פרק ב – CO2

 1. מבוא לפרק ומבוא לניסוי "בקבוקים לוהטים"
 2. שמירה על פליטת גזי חממה מתחבורה
 3. מחזור שקיות פלסטיק
 4. אומנות המבוססת על מחזור
 5. מחזור
 6. מבוא לספקטרוסקופיה
 7. ספקטרוסקופיה ואפקט החממה