משימות לתרגול (מיומנויות אלגבריות וחשבוניות, גיאומטריה)

כיתה ז

משימות לתרגול מיומנויות אלגבריות וחשבוניות
הנושא בתכנית הלימודים המשימות במאגר
סדר פעולות החשבון (חוקים והסכמים) סדר פעולות חשבון 1 – 3

חוק הפילוג 1 – 4

הצבת מספרים בביטויים אלגבריים מספרים חיוביים 1 – 6

טיפול בשגיאות נפוצות 1 – 3

ביטויים זהים פישוט מספרים חיוביים 1 – 7

טיפול בשגיאות נפוצות 1- 3

חזקות חזקות 1 – 6
מספרים מכוונים חיבור וחיסור 1 – 12

כפל וחילוק 1 – 13

כל הפעולות 1 – 15

הצבות בביטויים 1 – 24

הצבות – טיפול בשגיאות נפוצות 1 – 3

ביטויים שווים – פישוט 1 – 14

פישוט – טיפול בשגיאות נפוצות 1 – 3

פתרון משוואות לינאריות במשתנה אחד משמעות הפתרון 1 – 9

אמדן ושיקולים בפתרון 1 – 11

עבודה על אגפים 1 – 7

פותרים משוואות ואי שוויונות 1 – 13

טיפול בשגיאות 1 – 2

כיתה ח

משימות לתרגול מיומנויות אלגבריות, מסלול כחול
הנושא בתכנית הלימודים המשימות במאגר
1. פתרון משוואות לינאריות במשתנה אחד משוואות ואי שוויונות א. משמעות הפיתרון 1 – 12

ב. עבודה על אגפים 1 – 13

ג. אומדן ושיקולים בפיתרון 1 – 5

ד. טיפול בשגיאות אופייניות 1 – 4

משוואות עם מכנים מספריים ה. משוואות עם מכנים מספריים 3-1
משוואות עם משתנה במכנה ו. משוואות עם משתנה במכנה 1- 5

ז. רגע – חושבים!

2. טכניקה אלגברית הרחבת חוק הפילוג א. הרחבת חוק בפילוג 1 – 7
הוצאת גורם משותף ב. הוצאת גורם משותף 1 – 11
צמצום שברים אלגבריים ג. צמצום שברים אלגבריים 1- 7
3. פתרון מערכת של שתי משוואות ליניאריות עם שני משתנים ייצוגים גרפיים א. ייצוגים גראפיים 1 – 12
שיטות פיתרון אלגברי ב. שיטות פיתרון 1- 5
פתרונות אלגבריים ג. פתרונות אלגבריים 1- 4
קביעת מספר פתרונות ד. ניתוח מספר פתרונות 1 – 6

דפי חזרה למבחן (כחול וירוק)

מסלול כחול (היקף רגיל עד רחב של נושאי הלימוד)

מסלול ירוק (היקף מצומצם של נושאי הלימוד)