חדש באתר- הפריסות של כל ספרי הלימוד מעודכנות באתר

לקראת שנת הלימודים הקרובה העלינו לאתר פריסות מעודכנות של כל הספרים המתאימים להתחלת השנה (חלק א של כל כיתה). בהמשך יועלו הפריסות של שאר הספרים.

26.7.2016