משימטיקה לכיתה ט – תשע"ט

בשנת הלימודים תשע"ט תחל לפעול קהילת מורים המלווים את פיתוח תיקי משימטיקה במסגרת פרוייקט משימטיקה לכיתה ט,

למידע נוסף