דפי חזרה לכיתות ח ו-ט

במדור חומרים למורים  – תחת הכותרת "חומרי למידה מלווים" תמצאו דפי חזרה חדשים לכיתות ח ו-ט.

בקרוב יעלו גם דפי חזרה שמתאימים למסלול הירוק.