סיכום

לפניך תיאור סכמטי של מרכיבים שונים בפעולת מערכת החיסון:

פעולות במערכת החיסון

איור ב.1 תיאור מסכם של הדומה והשונה בתגובות של תאים שונים המעורבים בתגובת החיסון.
א. הפעלה: באמצעות קישור של אנטיגן וציטוקינים לתא.
ב. תגובה: תאי B ותאי T מתרבים ומתמיינים לתאי זיכרון (שאינם מוצגים באיור) ולתאים הגורמים, במישרין או בעקיפין, לסילוק האנטיגן מהגוף.

באיור ב.1 ניתן לראות כי :

  • שלוש קבוצות של מולקולות מעורבות בזיהוי האנטיגן: אימונוגלובולינים, קולטן T ומולקולות MHC.
  • על פי רוב אנטיגן לכשעצמו אינו מפעיל את התגובה החיסונית אלא בשיתוף עם פעולתם של ציטוקינים.
  • התאים המעורבים בתגובה החיסונית הספציפית הם תאי B ותאי T.
  • הכרת האנטיגן על ידי תאי T שונה מזו של תאי B. תאי B מכירים את האנטיגן הטבעי, בעוד שתאי T מכירים אנטיגן שעבר עיבוד בתאים מציגי אנטיגן ומוצג על קרום התא שלהם בתצמיד עם מולקולת MHC.