מולקולות נוספות: CD8 , CD4

קודם ציינו, כי גילוים של *[1] (כמו CD4 ו- CD8) חולל מהפך באימונולוגיה התאית, והשימוש בהם כב"תעודות זיהוי" לקבוצה מסוימת של תאים חשוב אף בבדיקות רפואיות. בשנות השמונים נתגלה תפקידם של החלבונים CD4 ו- CD8 . ברור כי חלבונים אלה לא נוצרו כדי שאנו נבחין בין סוגים שונים של תאים, אלא כדי למלא תפקיד ביולוגי כלשהו. לדוגמה, נמצא כי תאי Tc שחלה בהם מוטציה בגנים המקודדים את יצירת החלבון CD8 אינם מופעלים בדרך כלל באמצעות גנים המקודדים יצירה של חלבון CD8 לתאי Tc מוטנטיים כאלה, משקמים את פעילותם.

מכאן וממחקרים נוספים התברר, שלא רק קולטן T אלא גם חלבון CD8 נקשר לתצמיד של מולקולת MHC מסוג I / פפטיד זר שעל גבי תא מטרה (תא מציג אנטיגן). האיור שלפנינו מדגים את שני החלבונים המצויים בקרום התא של תא Tc – קולטן T וחלבון CD8 – ואת מקום קשירתם לתצמיד המוצג על קרום תא המטרה:

nukeuku,

איור 7.9: מולקולות המשתתפות
בקישור תא Tc לתא מציג אנטיגן

חלבון CD8 נקשר למולקולת MHC מסוג I באזור הקרוב לקרום התא של תא המטרה (תא מציג אנטיגן).

סבורים שיצירת הקשר בין חלבון CD8 לבין התצמיד MHC מסוג I / פפטיד אנטיגני מייצבת את הקשר בין קולטן T לבין התצמיד, ומאפשרת לו להתקיים זמן רב יחסית.

בדומה לקישור CD8 למולקולת MHC מסוג I המצויה בקרום התא של תא המטרה מתקשר חלבון CD4, הייחודי לתאי TH, לתצמיד של מולקולת MHC מסוג II / פפטיד זר, כמודגם באיור שלפניך:

מולקולת

איור 7.10: מולקולות המשתתפות
בקישור תא TH לתא מציג אנטיגן.
חלבון CD4 נקשר למולקולת MHC מסוג II באזור הקרוב לקרום התא של תא מציג אנטיגן.

גם במקרה זה סבורים, שיצירת הקשר בין חלבון CD4 לבין התצמיד מייצבת את הקשר בין קולטן T לבין התצמיד, ומאפשרת לו להתקיים זמן רב יחסית.
תאי TH שבקרום התא שלהם מצויות מולקולות CD4 מזהים פפטידים אנטיגניים הקשורים למולקולת MHC מסוג II. תאי TC שבקרום התא שלהם מצויות מולקולות CD8 מזהים פפטידים אנטיגניים הקשורים למולקולת MHC מסוג I. הפעלה של תא T על ידי אנטיגן מובילה, בדומה לתאי B, לתהליך של מעבר אותות מקרום התא לגרעין והפעלה של גנים מתאימים.


[1] סמני ההבחנה -סמנים על קרום התא של לימפוציטים.

סמני ההבחנה

א. בקרום התא של תאי T של עכבר מצוי חלבון המכונה Thy-1 (מיוצג באיור בצבע ירוק). בקרום התא של תאי B מצוי חלבון ייחודי אחר, המכונה B220. (מיוצג באיור כעיגול בצבע כחול).

ב. ניתן להפריד בין תאי T לתאי Bהמצויים בתערובת על ידי קשירת תאי ה- Tבאמצעות נוגדנים לחלבון Thy-1. (הנוגדנים מיוצגים באיור כאות האנגלית Y ובצבע אדום). ובהמשך מרחיקים את התאים הבלתי קשורים.