מבנה קולטן T לאנטיגן

קולטן T הוא מולקולת חלבון*[1], שמסתה 000,-000,80 דלתון. קולטני T אינם אימונוגלובולינים, ואולם יש כמה קווי דמיון בין שני סוגי קולטנים אלה:
1. גם קולטן T מכיל שתי שרשרות חלבוניות שונות ( a, b), המחוברות ביניהן על ידי קשרי דו-גפרית בין-שרשרתיים.
2. גם קולטן T מורכב מאזור משתנה ומאזור קבוע (ראה איור 1.7).

המבנה הבסיסי של קולטן T לאנטיגן.

איור 7.1 : תיאור סכמטי של המבנה הבסיסי של קולטן T לאנטיגן. המולקולה מורכבת משתי שרשרות חלבוניות שונות a ו- b, שמחוברות ביניהן בקשרי דו-גפרית. כל שרשרת חלבונית מכילה שני אזורים: האחד משתנה (V, מסומן בצבע
צהוב) והשני קבוע (C, מסומן בצבע תכלת).

למרות הדמיון הרב במבנה הבסיסי ישנו שוני מהותי בין קולטני T לבין אימונוגלובולינים:
א. אימונוגלובולינים אינם רק מולקולות הקשורות לקרום התא; יש גם מולקולות מסיסות שמופרשות מהתא. קולטן T מצוי רק בקרום התא. לפיכך קישור אנטיגן לקולטן של תא T מתחולל על גבי קרום התא בלבד.
ב. קולטן T מזהה דטרמיננטות שונות מאלה שמזוהות על ידי הנוגדנים הספציפיים לאותו אנטיגן. (בהמשך פרק זה נדון בתכונות האנטיגן המזוהה על ידי תא T.)


[1] חלבון – מקרומולקולה הבנויה ממספר שרשרות פוליפפטידיות או משרשרת אחת. שרשרת פוליפפטידית אחת בנויה מחומצות אמיניות הקשורות זו לזו בקשרים פפטידיים ברצף מסוים. חלבונים בנויים מ- 20 סוגים של חומצות אמיניות. המבנה התלת- ממדי של החלבון, ולכן גם פעילותו הביולוגית, נקבעים על פי זהותן של החומצות האמיניות הבונות את החלבון ועל פי מיקומן בשרשרת. חומצות אמיניות שברצף מרוחקות זאת מזאת מתקרבות ויכולות לבנות דטרמיננטה אנטיגנית . כיצד גילו כי המבנה התלת-ממדי של החלבון נקבע על פי הרצף והסוג של החומצות האמיניות שמרכיבות אותו? כאשר שינו את המבנה התלת-ממדי של חלבון על ידי חימום או חשיפה לכימיקליים, גרמו בדרך כלל לאיבוד הפעילות הפיזיולוגית (התהליך מכונה דנטורציה ). ניתן היה להחזיר חלבון שעבר דנטורציה לתנאים פיזיולוגיים. החלבון התקפל לצורתו הטבעית, ופעילותו הפיזיולוגית חזרה. לדוגמה, כאשר החלבון שעבר דנטורציה הוא אנזים תחזור הפעילות האנזימתית. פעילות המציגה בפירוט את התהליך שבו נקבע רצף החומצות האמיניות של השרשרות הפוליפפטידיות הבונות את החלבונים השונים בגוף על פי מבנה ה- DNA . רצף של שלושה נוקלאוטידים ב – DNA , וכתוצאה מכך ב- RNA messenger ( RNA שליח), קובע את סוג החומצה האמינית המיתוספת לשרשרת הפוליפפטידית ההולכת ונבנית. חלבונים נדרשים לבנייה, לתפקוד ולבקרה של תאי הגוף, הרקמות והאברים. לכל חלבון יש תפקוד ייחודי. דוגמאות: הורמונים, אנזימים ונוגדנים.