הקדמה – הקולטן לאנטיגן בתאי T

תאי T שותפים לתאי B ביצירה של תגובה חיסונית. גם הם מגלים ספציפיות קפדנית בזיהוי האנטיגן. מסיבה זאת הניחו החוקרים כבר בתחילת שנות השישים, כי גם בקרום התא של תאי T מצוי קולטן לאנטיגן, או בקיצור קולטן T.

במהלך שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים אספו החוקרים נתונים רבים על תפקידם של תאי T במערכת החיסון. אולם הניסיונות לבודד את קולטן T ולחקור את תכונותיו נתקלו בקשיים רבים.

הועלתה השערה שקולטן T הוא אימונוגלובולין, בדומה לקולטן המצוי בקרום התא של תאי B **. אולם ניסיונות לאמת השערה זאת נכשלו. רק באמצע שנות השמונים, כאשר שיטות העבודה בהנדסה גנטית התפתחו באופן משמעותי, ניתן היה לקבוע את המבנה של קולטן T.


**קולטן המצוי בקרום התא של תאי B-

קולטן המצוי בקרום התא של תאי B