דרכי הוראה אפשריות בקורס על: "אנרגיה בהיבט רב תחומי"

  • קורס אורך, המלווה את התלמיד לאורך שנות לימודיו בחטיבת הביניים.
  • קורס בסיום ההוראה בחטיבת הביניים (בכיתה ט'), בהיקף של לפחות 20 שעות.
  • הוראה מתוקשבת (אינטרנט).
  • הפנינג בית ספרי (או כיתתי), הכולל לדוגמה: משאל עם לגבי הקצאת משאבים לפיתוח מקורות אנרגיה אלטרנטיביים בישראל, במתכונת המתוכננת לפרויקט שבוצע בבית ספר קציר ברחובות.
  • תלמידים מפתחים משחקים המבוססים על מושגים מתחום האנרגיה, כמו לדוגמא: ניהול משאבי אנרגיה.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן