רעיונות מרכזיים לקורס על אנרגיה בהיבט רב תחומי

  • הבנת העובדה שהכול סביבנו סובב סביב אנרגיה.
  • תמונה כוללת של מקורות אנרגיה, מבוססת על מפת מושגים. תלמידים בונים את מושגיהם כדרך למידה. בנינו מפת מושגים מסכמת לנושא האנרגיה.
  • חיסול ה"מגירות" הנוצרות במוחו של התלמיד (אנרגיה בפיזיקה, אינה קשורה לאנרגיה בביולוגיה, או לאנרגיה בכימיה, או בגיאולוגיה).
  • התבוננות בבעיית האנרגיה מהיבטים שונים: כלכלי, מדעי, טכנולוגי, חברתי, וכו'.
  • כלים לניתוח בעיית בחירת מקורות אנרגיה עתידיים לשימוש האנושות.
  • הכרת מקורות האנרגיה השונים דרכי ניצולם, והבעיות הכרוכות בכך.
  • יחידות אנרגיה בדיסציפלינות השונות – חייבים לתרגל שימוש ביחידות השונות המשמשות למדידת אנרגיה. מומלץ לתרגל המרות בין יחידות אנרגיה המשמשות בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה (אורגני), בחישובי שימוש בדלקים למיניהם, וכו'.
  • גלגולי אנרגיה לעומת חוק שימור האנרגיה- למה יש משבר האנרגיה?
  • אנרגיה בהיבט היסטורי – האדם הקדמון (אש), המהפכה התעשייתית, התקופה המודרנית.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן