רעיונות לתכנית קורס על אנרגיה

מהי אנרגיה? האנרגיה ביקום וחוק שימור האנרגיה. גלגולי אנרגיה.

סוגי האנרגיה הידועים לאדם – גרעין, כימית, חשמלית, מכנית, ביולוגית, …

צריכת אנרגיה כמדד להתפתחות האנושות. השתלשלות היסטורית של דרכי הפקת אנרגיה לשימוש האדם.

משבר מקורות האנרגיה הזמינים, והמגבלות בשימוש במקורות אנרגיה הקיימים.

מקורות אנרגיה אלטרנטיביים בארץ ובעולם –

  • אנרגיית שמש.
  • ביקוע גרעיני.
  • מיזוג גרעיני.
  • אנרגיית רוח.
  • גאות ושפל. אנרגיה הידרו-אלקטרית. אנרגיה גיאותרמית. ועוד.

 

לעמוד הקודם לחץ כאן לעמוד הבא לחץ כאן