הרציונל של PROFILES

PROFILES הינו פרויקט אירופאי שנוסד על ידי הועדה האירופאית FP7
(European Commission's FP7) כדי לקדם את ה"הוראה בדרך החקר" (Inquiry based science education IBSE). הייחוד של הגישה של PROFILES הינה ההתמקדות בהעלאת המסוגלות העצמית של מורים למדעים. הרגשה זו אמורה לבוא לידי ביטוי ברמה גבוהה של מקצוענות וביטחון המאפשרת ללמד תלמידים בצורה משמעותית מבחינה חינוכית ומוטיבציונית, על פי רוח התכנית PROFILES.

PROFILES שואפת להקנות למורים הבנה של היותם חלק מקהילה של עמיתים שמחנכים להוראת מדעים בבתי ספר ולא רק מלמדים את המקצוע.

התכנית דוגלת בהוראה רלבנטית ומאתגרת של תלמידים תוך מעורבותם בפיתוח המיומנויות הלימודיות שלהם תוך כדי לימוד בדרך החקר.

PROFILES דוגלת בתמיכה במורים באמצעות השתלמות ארוכת טווח אשר במהלכה המורים יתפתחו, יקבלו השראה ועזרה על פי הדרישות שלהם. התפתחות זו מנסה לאפשר למורים למצוא דרכים להגברת המוטיבציה האינטרינסית (רלבנטיות, משמעות,חשיבות) לצד מוטיבציה אקסטרינסית (עידוד מהמורה, אווירה כיתתית, וביסוס החומר הנלמד). בצורה זו, התכנית שואפת להפוך את הוראת המדעים למשמעותית יותר בהקשר תרבותי שונה. ההתפתחות המקצועית של המורה המלמד הוראה בדרך החקר, הינה בהיבטים שונים: בהיבט פילוסופי, בהיבט של הטמעת תוכניות לימודית ובהיבט המוטיבציוני של התלמיד.

ההתפתחות המקצועית כוללת התערבות של המורים בבית ספרם לצורך קידום הלימוד של תלמידיהם בדרך החקר במטרה לחנך אותם דרך מדע: להקנות לתלמידים מיומנויות הדרושות לאזרח באשר הוא. אחת המיומנויות החשובות העוברות כחוט השני בכל הפעילויות, היא מיומנות קבלת החלטות בסוגיות סוציו-מדעיות. סוגיות בהן נדרש ידע מדעי לצורך קבלת החלטות בעלות היבט חברתי, כמו: האם כדאי לעודד שימוש בביו-דיזל (דלק ממקור צמחי)? באיזה קרם הגנה כדאי לי להשתמש? באיזה שמפו עלי לבחור? וכו'. בהשתלמות תינתן תמיכה כדי שהמורים יפתחו פעילות חדשה או ישתמשו בפעילות קיימת מתוך בנק של פעילויות (PARSEL). בכל מקרה, יש חשיבות גדולה לכך שהיא תהיה מותאמת למורה ולכיתתו.