תוכנית הלימודים החדשה בכימיה

מדף זה ניתן להוריד את מספר קבצים מתוך תוכנית הלימודים החדשה בכימיה כפי שפורסמה על-ידי משרד החינוך.
תוכנית הלימודים פותחה על בסיס הסילבוס שפורסם על-ידי משרד החינוך בשנת 1994.
ניתן לקבל מידע נוסף על תוכנית הלימודים, באתר של משרד החינוך.

מבוא

יחידה 1

יחידות 2-3

2 יחידות השלמה ל- 5 יח"ל

נספחים

  1. על אוריינות כימית
  2. טעויות המשגה בנושא מבנה וקישור
  3. חקר אירוע בכימיה
  4. כיצד מנסחים שאלת חקר
  5. כיצד מנחים תלמידים בכתיבת עבודה
  6. ביבליוגרפיה