הנחיות לשיפור וגוון ההוראה

כתבה: רלי שור

מבוא

אנו מציעים למורים דרכים שונות לשיפור וגוון הוראת הכימיה. הנושא ייחודי בכך שאינו עוסק בתחום דעת ספציפי אלא נועד לספק כלים לגוון ושיפור ההוראה ולאפשר עבודה בגישה אינדיבידואליסטית, כך שכל תלמיד ימצא לפחות בחלק מזמן הלימוד שיטות הוראה וחומרי למידה שמתאימים לסגנון הלימוד האישי שלו.
השימוש בשיטות הוראה מגוונות מאפשר למורה "להגיע" לכל תלמיד בשפה המובנת והרצויה לו.
הנושא יכול לשמש מורים של אוכלוסיות שונות, ברמות לימוד שונות ובנושאים שונים, מכיון שחומרי הלמידה והסביבה הלימודית מותאמים לקהל היעד ה"פרטי" של כל מורה. פרויקט זה פתוח לקבלת הצעות ותרומת חומרים מכלל ציבור המורים והאורחים האחרים באתר.

בין התחומים לגוון ושיפור ההוראה נכללים:

 • התייחסות לפרסומים, פרסומות וכימיה.
  ניתן להביא חומרים או לבקש להתייחס לחומר מודפס או משודר באמצעי התקשורת. אחת המשימות האפשריות היא לנתח את המובע מבחינה מדעית.
 • שימוש באנלוגיות, סימולציות ומודלים. מאגר אנלוגיות וסימולציות להדגמה וכפתיחה לסדנא להכנת חומר מותאם לכל רמה ולכל אוכלוסיית תלמידים. הדגמה של שימוש במודלים שונים והתאמה לנושאי הלימוד השונים.
 • "לימוד בגישה חוקרת" : פיתוח מיומנויות חקר כגון רישום, ארגון ודיווח על תצפיות, שאלת שאלות, ניסוח השערות, תכנון וביצוע ניסוי לאישוש/הפרכת הניסוי, הסקת מסקנות וכו'. לימוד כחקר: בשעור פרונטלי, בעקבות הרצאה, סרט וכו'. לימוד באמצעות חקר – גוון בפעילויות המעבדה. ניסויי חקר – תחילתו בניסוי, תלמיד, הדגמה, ניסוי מוסרט וכו'. מיני-מחקרים, פרוייקטים: בנושאים שנבחרים על ידי התלמידים על פי רשימת הצעות או בצורה חפשית.
 • שימוש בסרטים: טכניקות של בחירת סרטים, תזמון והתאמה לנושאים השונים.
 • גוון בדרכי ההערכה והבחינה: יסודות ההערכה המשלימה.
 • גוון על ידי קשרים עם תחומי התעניינות מיוחדים: טיפוח על ידי יצירת הקשרים עם חוויות מהיום-יום – רלבנטיות.
 • גוון על ידי קשרים עם דיסציפלינות שונות – קרובות יותר כגון פיסיקה, ביולוגיה וגם פחות קרובות כמו שפות, מדעי החברה, היסטוריה וכו'.
 • התפתחות הכימיה והמדע בכלל.
 • שעשועים ומשחקים.
 • שימוש במאמרים, פרסומים, כתבות מאמצעי תקשורת כתובים ואלקטרוניים – נכנה אותם "חומרי הגלם". במסגרת הנושא מוצגים חומרי הגלם לבחירת המשתתפים, כאשר הם מסומנים בכוכביות על פי דרגת הקושי. דרגת הקושי קובעת את ההערכה המרבית שניתן להשיג על ידי עיבוד חומר הגלם על פי הנדרש. ניתן לשדרג על ידי הרחבה, תוספת, יצירתיות וכו'. הערכת העבודה נעשית על ידי הערכה חלופית, במסגרתה התלמיד מקבל מראש את הקטגוריות (ממדים) ואת הקריטריונים להערכה. לפי הצורך מחלקים את המשימה וגם את ההערכה לשלבים, כשבתום כל שלב ניתן לתקן, לשפר ולהוסיף.

דוגמה – הנחיות עבודה על מאמר

נקודות להתייחסות:
תקציר כללי
עקרונות מדעיים
מושגים מן המאמר:
חדשים / קשים / מוכרים / בהקשר חדש
מושגים נוספים שדרושים להבנת הנושא
משפטי מפתח
אמרות כנף
מסקנות
המאמר כחומר גלם לפעילות יצירתית
הבעת דעה אישית מבחינה קוגניטיבית ואפקטיבית

לקריאה נוספת ולמספר רב יותר של דוגמאות, הצעות ורעיונות, אנו מציעים להכנס לאתר המלווה את התוכנית "כימיה בגישה חוקרת"
ולבחור מהתפריט בכותרת: "הוראה כחקר".