משחקים

לפניכם מספר משחקים בעברית שפותחו בעזרת האתר: https://www.quia.com
האתר מכיל משחקים בנושאי לימוד שונים וגם בכימיה. ניתן להירשם לאתר (אפשר גם לניסיון) ולהשתמש במחולל המשחקים כדי ליצור סוגים שונים של משחקים לפי דמיונו של המורה. המשחקים נשמרים באתר עם כתובת קבועה וניתן להשתמש בהם שנים רבות, גם כאשר כבר לא רשומים באתר.
להלן מספר דוגמאות למגוון המשחקים שניתן לייצר בעזרת האתר. שימו לב שמחולל המשחקים תומך גם בעברית:

pH

תמונה מהמשחק pHבמשחק זה ניתנת רשימה של חומרים מוכרים ו/או נפוצים.
התלמיד מתבקש לדרג אותם לפי דרגת חומציות עולה.


הכר את החומרים שסביבך

תמונה מהמשחק "הכר את החומרים שסביבך"משחק התאמה שבו יש להתאים בין שמות חומרים המוכרים לנו מחיי היומיום לשמותיהם המדעיים.
ניתן לבחור ברמה בסיסית של התאמה – Matching
או ב"משחק הזכרון" הנקרא כאן ריכוז – Concentracion


זהה את היסוד הכימי בשמו האנגלי

תמונה ממשחק בסגנון hang manמשחק בסגנון "hang man" שבו צריך לזהות יסודות כימיים בשמם באנגלית.
צריך לנחש את האותיות המופיעות בשם. אם לא מצליחים בשישה ניסיונות, האיש נתלה!


מושגים בנושא מבנה וקישור

תמונה מהמשחק "מושגים בנושא מבנה וקישור"במשחק זה מקבלים מושג בנושא מבנה וקישור והאותיות של המושג מבולבלות. צריך לנחש מה המושג.


נקודות רתיחה של חומרים שונים

תמונה למשחק "נקודות רתיחה של חומרים שונים"משחק נוסף של דירוג. יש לדרג את רשימת החומרים שבמשחק לפי סדר עולה של נקודת רתיחה.


תכונות של מוצק נוזל וגז

תמונה מהמשחק "תכונות של מוצק נוזל וגז"בפעילות זו יש להתאים את תכונותיהם של מוצק נוזל וגז לרשימת מושגים נתונה. ההתאמה נעשית על-ידי משיכת קווים מקשרים בין המושגים.


מיליונר בתרכובות פחמן

תמונה מהמשחק "מיליונר בתרכובות פחמן"המשחק המוכר "מי רוצה להיות מיליונר" עם שאלות מתחום "תרכובות הפחמן".


מהו בשם?

תמונה למשחק "מהו בושם"במשחק זה צריך להשלים מילים חסרות בטקסט כך שיתקבלו משפטים נכונים כימית.


מבנה וקישור – מצוי או תלוי

תמונה ממשחק בסגנון hang manהמושגים בפעילות זו הם באנגלית, אך לכל מושג יש תיאור בעברית. אם לא מצליחים למצוא ולאיית את המושג עם פחות מ-6 טעויות, האיש נתלה. כדי להקל על זיהוי המושג באנגלית, מצורף מילון מונחים.