DNA שטותי

« בחזרה למילון המונחים

DNA שטותי (Junk DNA) – מקטעי DNA שאינם מקודדים לגנים. רוב הגנום בנוי מ-DNA שטותי כזה. יתכן כי לרצפים אלה יש תפקיד בבקרת ביטוי של גנים או תפקידים אחרים שעדיין אינם ידועים כיום.

« בחזרה למילון המונחים