נוקלאוטיד

« בחזרה למילון המונחים

נוקלאוטיד (Nucleotide) – מולקולה המורכבת מבסיס חנקני, טבעת סוכרית וקבוצת זרחה ומהווה את יחידת המבנה הבסיסית של חומצות גרעין, DNA ו-RNA. בנוקליאוטידים המרכיבים RNA הטבעת הסוכרית היא מסוג ריבוז ובנוקליאוטידים המרכיבים DNA הטבעת הסוכרית היא מסוג דאוקסי-ריבוז. הנוקלאוטידים המרכיבים את ה-DNA מכילים את הבסיסים (A) אדנין, (C) ציטוזין, (G) גואנין, (T) טימין, ב- RNA מוצאים את הבסיס (U) במקום (T) סמן גנטי (Genetic marker)- גן או מקטע DNA אחר שאללים שונים שלו מוכרים, לכן ניתן לעקוב אחר דרך ההורשה שלו ולהשתמש בו באבחונים גנטיים.

« בחזרה למילון המונחים