מיפוי

« בחזרה למילון המונחים

מיפוי (Mapping) – קביעת מיקום משוער של גנים ושל סמנים גנטיים אחרים על גבי מולקולת DNA גנומי והמרחק המשוער ביניהם. המרחק ניתן ביחידות של מספר בסיסים או ביחידות תאחיזה (סנטימורגן). מיפוי הגנום נעשה בשלבים. בשלב הראשון איתרו סמני שונות גנטית בגנום ויצרו מפה של נקודות ציון ברצף הגנומי. על בסיס מפה ראשונית זו ניתן לאתר גנים וסמנים נוספים. המפה היא כלי חשוב המסייע לקשור בין פנוטיפ מסוים לבין הגנים המצויים בגנום והחלבונים שהם תוצרי הגנים.

« בחזרה למילון המונחים