חומצה אמיני

« בחזרה למילון המונחים

חומצה אמינית (Amino acid) – אבן הבנין של שרשרת חלבונית. מולקולה שבה אל פחמן מרכזי קשורה קבוצת אמינו (NH2) , קבוצה קרבוקסילית (COOH), מימן (H) ואחת מ- 20 קבוצות שונות המכונות שיירי R. שיירי R נבדלים זה מזה בגודלם בהרכבם, במבנם ובמטענם והם הקובעים את אופי החומצה האמינית, כך שבסך הכל קיימות 20 חומצות אמיניות שונות. רצף החומצות האמיניות של חלבון מסוים נקבע בקוד הגנטי שלו המצוי ב-DNA שבתא. מ-20 סוגים של חומצות אמיניות מתקבל מגוון עצום של חלבונים הנבדלים זה מזה בהרכב החומצות האמיניות, סדר החומצות האמיניות ואורך השרשרת. רצף החומצות האמיניות מתקפל במרחב כך שמתקבל מבנה מרחבי אופיני לכל סוג חלבון. המבנה המרחבי נגזר מסוג וסדר החומצות האמיניות בשרשרת, בגלל קשרים שנוצרים בינהן. רק חלבון שהתקפל למבנה מרחבי אופייני הוא פעיל.

« בחזרה למילון המונחים