אירועים

Scratch Day 13/05/2012 במכון ויצמן למדע


Scratch Day 25/05/2011 במכון ויצמן למדע


Scratch Day 2010 במכון ויצמן למדע