מציאת משפט מתאים – פרופורציה ודמיון

 

צפייה בתיק המלא

 

 מטרות התיק

לסייע למורה להעריך את יכולת התלמידים להשתמש במהלך פתרון בעיות בגיאומטריה באסטרטגיה של חיפוש משפטים הקשורים לתוכן הבעיה ובחירת משפט מתאים מביניהם, ולהציע מענה לקשיים שמתגלים. התיק עוסק בשטחי משולשים.

ההערכה והמענה לקשיים מתמקדים ביכולת התלמידים:

 • לנסח את המשפטים המרכזיים שנלמדו והקשורים לנושא שטחי משולשים.
 • לזהות מבין המשפטים הקשורים לנושא, את אלה שעשויים להיות רלוונטיים לפתרון בעיה נתונה ולנסות להשתמש בהם.

 רקע

במהלך לימודי הגאומטריה בחטיבת הביניים ובתיכון, עוסקים רבות בפתרון בעיות. פתרון בעיות מצריך שימוש באסטרטגיות מגוונות. לדוגמה, אסטרטגיה של בחירה מבין משפטים שנלמדו בעבר, משפטים אשר קשורים לנושא בו עוסקת הבעיה, ובדיקת האפשרות להשתמש בהם לצורך הפתרון.

קושי נפוץ של תלמידים בהקשר זה הוא היעדרה של אסטרטגיה זו מארגז הכלים שלהם. בנוסף, לעיתים תלמידים אינם נעזרים באסטרטגיה זו מפני שהם אינם יודעים או אינם זוכרים משפטים הקשורים לנושא שבו עוסקת הבעיה, אשר עשויים להופיע בפרקי לימוד שונים. למשל, משפטים הקשורים לבעיות העוסקות בשטחי משולשים נלמדים בפרקי לימוד העוסקים בשטחי מצולעים, בדמיון משולשים, בתיכון במשולש, ועוד. לכן, כשבאים לפתור בעיה הקשורה בשטחי משולשים יש להכיר את מגוון המשפטים הקשורים בכך ולזהות אילו מבין המשפטים עשויים לעזור בפתרון הבעיה.

התיק מציאת משפט מתאים עוסק בנושא שטחי משולשים. התיק נועד לסייע למורה לזהות תלמידים המתקשים במהלך פתרון בעיות בשימוש באסטרטגיה שהוזכרה לעיל ולתת להם מענה.

 הצעה למהלך העבודה

צפייה בתיק המלא

 • עבודה על משימות הערכה:
  • משימה 1 שטחים שווים.
  • משימה 2 חישובי שטחים.
  • משימה 3 רשימת משפטים.
 • הערכת תוצרי התלמידים.
 • פעילות בעקבות ההערכה.

 זמני עבודה משוערים

 • עבודה על משימות ההערכה: כ- 30 דקות.
 • פעילות בעקבות ההערכה: כ- 50 דקות.

 החומרים והעזרים הדרושים

לצורך עבודה על משימות ההערכה (לכל תלמיד/ה):

לצורך הערכת תוצרי התלמידים:

לצורך הפעילות בעקבות ההערכה (לכל תלמיד/ה):