משימות דיאגנוסטיות

בטבלה הבאה יש פירוט המשימות הדיאגנוסטיות שפותחו בנושאים השונים בתכנית הלימודים,

לקריאה נוספת על פרויקט המשימות הדיאגנוסטיות במאמר: "דיאגנוסטיקה בהוראת הכימיה".

המושגים מתוך תכנית הלימודים בהן עוסקות המשימות ומידע נוסף. לחלק מהמשימות פותחו ערכות לטיפול בתפיסות שגויות וקשיים של תלמידים. במשימות שלהן פותחו ערכות יש קישור לערכה.

נושא מס' שם המשימה מושגים יש ערכה
מושגי יסוד 1. מודל מבנה האטום 1 פרוטונים, אלקטרונים, כוחות חשמליים, רדיוס אטום כן
2. מודל מבנה האטום 2 פרוטונים, אלקטרונים, כוחות חשמליים, רדיוס אטום לא
3. חלקיק – חומר 1 חלקיק, חומר, אטומים, מולקולות, שפת כימאים לא
4. חלקיק – חומר 2 חלקיק, חומר, אטומים, מולקולות, שפת כימאים לא
5. משימת החרב נקודת התכה, קיפאון כן
6. שפת הכימאים סמלים כימיים כן
7. המודל החלקיקי מצבי צבירה, גזים- המודל החלקיקי לא
8. מה מתרחש בתגובה כימית? ניתוק ויצירה של קשרים בתגובה, תוצרים בסוף התגובה כן
מבנה וקישור 9. הקשר הקוטבי אלקטרושליליות, מטען חלקי, קוטביות לא
10. חוזק קשר גורמים המשפיעים על חוזק קשר לא
11. קוטביות או לא להיות צורות גאומטריות, קוטביות כן
12. מעבר מצב צבירה-שינוי נפח מצבי צבירה, רתיחה, מאקרו, מיקרו, סמל, שינויי נפח לא
13. מצבי צבירה – חומרים מולקולריים מצבי צבירה, התכה, רתיחה, מאקרו, מיקרו, סמל, שינויי נפח, כוחות בין מולקולריים, נקודת רתיחה כן
14. המסה מולקולרית אטומים, מולקולות, קשרים תוך מולקולריים ובין מולקולריים, מאקרו, מיקרו, סמל כן
15. תמיסה מימית של חומר יוני 1 יונים, אטומים, מאקרו, מיקרו, סמל לא
16. תמיסה מימית של חומר יוני 2 יונים, אטומים, קשרים בין חלקיקים, מיקרו, סמל לא
17. הולכת חשמל במוצקים ניידות של מטענים(אלקטרונים או יונים) כן
18. מוליכות חשמלית של תמיסות תנועה של יונים בתמיסה לא
19. הולכת חשמל בחומר יוני אטומים, יונים, מודל לא
20. מי גבוהה יותר? רדיוס אטום, קשרים קוולנטים, אינטראקציות  ואן דר ואלס כן
21. אינטראקציות קשרים קוולנטים, אינטראקציות ואן דר ואלס, קשרי מימן לא
22. טמפרטורת התכה קשרים קוולנטים, קשרים בינמולקולריים כן
חמצון- חיזור 23. מי מחזר כאן? מעבר אלקטרונים, מחזר, מחמצן, תוצר חמצון, תוצר חיזור כן
24. מי מחזר כאן 2 מעבר אלקטרונים, מחזר, מחמצן, תוצר חמצון, תוצר חיזור לא
25. מה אני עובר? מעבר אלקטרונים, מחזר, מחמצן, תוצר חמצון, תוצר חיזור, חמצון חיזור עצמי לא
חומצות ובסיסים 26. תגובת סתירה – מה היא מסתירה? תגובת סתירה, pH , עודפים כן
27. האם אני נטראלי תגובת מתכת פעילה עם חומצה לא
חמצון-חיזור וחומצה- בסיס 28. מי עובר כאן? חומצה- בסיס, מעבר פרוטונים, מעבר אלקטרונים לא
מבנה וקישור וחומצה- בסיס 29. מה יש בתמיסה? תיאור מיקרוסקופי של תמיסת (HNO3(l במים כן
אנרגיה 30. גרף התקדמות תגובה אנרגיה פנימית, אנרגית שפעול, הצגה גרפית לא
31. חם-קר הולכה תרמית, חום וטמפרטורה לא
32. אנרגיה האם היא עולה אנרגיה קינטית ממוצעת, אנרגיה פנימית, שיווי משקל תרמי לא
33. אנרגיה או טמפרטורה? שינוי באנרגיה קינטית ממוצעת כן
34. אנרגיה וקצב קצב תגובה כן
35. מי עולה מי יורד? שינוי אנתלפיה, אנתלפיה לא
36. שינויי אנרגיה בהמסת חומר יוני היבטים אנרגטיים של תהליך ההמסה לא
37. נפלטת פחות או יותר שינוי אנתלפיה בתגובה, פליטת אנרגיה, ניתוק ויצירה של קשרים לא
סטויכומטריה
38. הבקבוק מפרו השערת אבוגדרו לא
39. כמה דלק נשרף? השערת אבוגדרו, מולים, יחסי מולים כן
40. חוקי הגזים שינויי נפח כתלות בשינוי טמפרטורה כן
סטויכומטריה וחמצון חיזור 41. כמה מול אלקטרונים? מול אלקטרונים, דרגות חמצון כן
42. מה באמת קורה שם? מחמצן, מחזר, שינויי מסה, מולים, יחסי מולים לא
סטויכומטריה ריכוזים 43. משימה הדורשת ריכוז 1 מיהול, אידוי, מס' מולים, ריכוז כן
44. משימה שדורשת ריכוז 2 מספר מולים, ריכוז לא
מבנה וקישור 45. יון משותף ריכוז, יחסי מולים כן

המשימות הדיאגנוסטיות פותחו בקבוצת הכימיה בראשותה של פרופ' רון בלונדר במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן.

הפיתוח נעשה במסגרת מענק 246 של קרן טראמפ.

לוגו קרן טראמפ