שאלוני הערכה

הוראת המודולות מלווה בהערכה, כדי שנוכל לבדוק את באיזו מידה עברו המודולות שינויים כדי להתאימן להוראה בכיתות בארץ, וכדי שנוכל לחקור מהן עמדות התלמידים כלפי למידת מדע וכימיה דרך מודולות פרסל.

כלי הערכה משלבים את השאלונים הבאים: