תא

« בחזרה למילון המונחים

תא (Cell) -יחידת המבנה והתפקוד הבסיסית של כל יצור חי המקיימת את כל מאפייני החיים. בתאים מתרחשים התהליכים הביוכימים של החיים המאפשרים את תפקודו של היצור כולו.

« בחזרה למילון המונחים