קודון להפסקת תרגום

« בחזרה למילון המונחים

קודון להפסקת תרגום (Stop codon) – אחד משלושת הקודונים (UAA, UAG, UGA) המסמנים סיום תרגום של ה-mRNA לחלבון על גבי הריבוזומים.

« בחזרה למילון המונחים