פנוטיפ

« בחזרה למילון המונחים

פנוטיפ (Phenotype) – הביטוי הנראה לעין של תכונה/תכונות של יצור מסיום בתנאי סביבה נתונים.

« בחזרה למילון המונחים